Copyright 2023 - Custom text here

СФО

Първа сесия за учебната 2017/2018 година - допълнение

Първа сесия за учебната 2017/2018 година

 

График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018г.

 

 

I редовна сесия

II редовна сесия

I поправителна сесия

I-XII клас

XII клас

 

Подаване на заявления за явяване на изпити

До 14.12.2016г.

До 02.06.2017г.

До 01.04.2017г.

До 25.08.2017г.

Време за провеждане на сесията

От 12.01.2017г. до 27.01.2017г.

От 05.06.2017г. до 23.06.2017г.

От 03.04.2017г. до 14.04.2017г.

От 01.09.2017г. до 13.09.2017г.

f t g m