Copyright 2024 - Custom text here

Обществен съвет

Дейности:

Протокол № 1 и становище_21-22.pdf

Протокол № 2 и становище_21-22.pdf

Протокол № 8 и становище УУП.pdf

 


Председател на Обществен съвет към СУ „Свети Седмочисленици“, град Пловдив -  Христина Сотирова - родител

 

                   Членове:

1.    Ивелина Калайджиева - родител

2.    Милко Чапкънов - родител

3.    Райна Маркова - родител

4.    Катерина Кондакова  - родител

5.    Веселка Стефанова - родител

6.    Лиляна Власова – представител на финансиращия орган

 

Резервни членове:

                   1.Божидара Илиева - родител

                   2.Марияна Михалева - родител

                   3. Невена Вълчева - родител

 

 Дейност на Обществения съвет, съгласно чл. 270 от ЗПУО

Становище на Обществен съвет - УУП

 

 

 

f t g m