Copyright 2021 - Custom text here

Бюджет

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че от утре (11.11.2020 г.) до 22.11.2020 г. учениците от VI и VII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците от гимназиален етап (VIII-XII клас) продължават обучението си в електронна среда също до 22.11.2020 г. 

Учебните часове ще се провеждат синхронно, съгласно утвърденото седмично разписание в платформата Google G Suite, чрез приложението Classroom.

Прочети още: ВАЖНО!

Председател на Обществен съвет към СУ „Свети Седмочисленици“, град Пловдив -  Христина Сотирова - родител

 

                   Членове:

1.    Ивелина Калайджиева - родител

2.    Милко Чапкънов - родител

3.    Райна Маркова - родител

4.    Катерина Кондакова  - родител

5.    Веселка Стефанова - родител

6.    Лиляна Власова – представител на финансиращия орган

 

Резервни членове:

                   1.Божидара Илиева - родител

                   2.Марияна Михалева - родител

                   3. Невена Вълчева - родител

 

 Дейност на Обществения съвет, съгласно чл. 270 от ЗПУО

Становище на Обществен съвет - УУП

 

 

 

f t g m