Copyright 2024 - Custom text here

МОДЕЛ „1:1“

МОДЕЛ „1:1“

МОДЕЛ „1:1“

 

"1:1" (едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. “1:1” предполага, че учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което интернет предлага (или друг набор от съдържание).

При прилагане на модела ученици и учители:

·       имат персонален преносим компютър и постоянен достъп до интернет;

·       учат, работят и общуват в групи, както в класната стая, така и извън нея;

·       създават продукти, в които се използват знанията и уменията им от различните учебни предмети;

·     прекарват времето си пред екрана по смислен начин и овладяват най-съвременни дигитални инструменти;

·       са в сигурна среда, физически и онлайн;

·       планират учебните занятия съвместно.

 

По подобен модел са създадени иновативни училища по света - в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни. Стотици общини в същите държави вече са направили модела стандарт за образователните си организации. Тези образователни системи традиционно държат челните места в класациите за дигитални умения и дигитализиране на публичния сектор и бизнеса, а учениците се славят с висока функционална грамотност.

Именно това провокира екипа на СУ „Свети Седмочисленици“ град Пловдив през 2022 г. да внедри част от инструментите на G Suitе for Education: GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри. В следващите години процесът на  внедряване продължава с прилагането още инструменти на платформата в безопасното и защитено пространство за работа навсякъде по всяко време: Google Workspace. Учениците и учителите имат 24/7 достъп до всичките си файлове и имейли от всеки компютър, смартфон или таблет. По този начин ще осигурим неограничени възможности за сътрудничество, работа по групи и екипи. Образователната и работната среда се превръща в гъвкава и свободна, а обучението –  достъпно навсякъде по всяко време и с всяко устройство.

От учебната 2022/2023 година в СУ „Свети Седмочисленици“ се прилага моделът на организация на учене и преподаване „Едно към едно (1:1) в V клас, който се разширява с по една паралелка за всяка следваща учебна година.Ученикът и учителите имат свое персонално електронно устройство, предоставено безвъзмездно от училището и свързан към него профил.

Днес училището вече е внедрило пълната палитра от инструменти на Google Workspace в процесите на преподаване, учене и администриране. Дигиталните компетентности на педагогическите специалисти се повишават ежегодно. Сертифицирани са със Certified Educators Level 1, Certified Educators Level 2 и 1 Google Certified Trainer.

 

f t g m