Copyright 2021 - Custom text here

Прием V клас

Със заповед № РД-10-657/ 18.03.2020г. на директора на СУ“Свети Седмочисленици“ гр.Пловдив е утвърден училищен план-прием за учебната 2020/2021 година както следва:

 

V клас 

Брой паралелки – 3 с общ брой ученици -  78;

 

Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:

·      V клас

·      VI клас

f t g m