Copyright 2023 - Custom text here

Прием V клас


Резултати класиране за прием V клас 2022/2023 учебната година Реализиран прием за учебната 2021/2022 г. - 3 паралелки 
Свободни места: https://www.ruobg.com/students-free-places


Реализиран план прием  V клас  за учебната 2020/2021 година - 4 паралелки - 81 ученици.

 

Със заповед № РД-10-657/ 18.03.2020г. на директора на СУ“Свети Седмочисленици“ гр.Пловдив е утвърден училищен план-прием за учебната 2020/2021 година както следва:

 

V клас 

Брой паралелки – 3 с общ брой ученици -  78;

 

Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:

·      V клас

·      VI клас

f t g m