Copyright 2020 - Custom text here

Прием V клас

Засилено обучение по български език и литература, математика и английски език. Възможност за развитие в областта на природните науки, информатика и информационните технологии.

Развитие на индивидуалните заложби в областта на музиката, ФВС и театралното изкуство.

Участия в състезания, олимпиади, театрални фестивали и др. 

 

По избор целодневна организация на учебния ден за V-VI клас.

f t g m