Copyright 2020 - Custom text here

Училищна документация

Учебна 2020/2021 година

 1. Мерки COVID 19  

Учебна 2018/2019 година

 1. План квалификационна дейност
 2. Училищни учебни планове на паралелките
 3. Учебни програми ИУЧ и ФУЧ
 4. Годишен план
 5. Учебна програма за ЦДО
 6. План на училищния координационен съвет за противодействие на насилието и тормоза в училище

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Годишен план за дейността учебна 2017/2018 година
 2. Етичен кодекс на училищната общност
 3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

 

 

 

 ГРАФИЦИ 2016/2017година

 1. Етичен кодекс
 2. Годишен план
 3. График СФО
 4. Мерки за повишаване качеството на образованието
 5. Правилник за дейността
 6. Програма за предоставяне на равни възможности
 7. Програма за превенция на ранното напускане
 8. Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза
 9. УУП 2019-2020

 

f t g m