Copyright 2018 - Custom text here

Проекти

Химията – лесна и интересна

На 23 февруари учениците от клуб „Химията – лесна и интересна” по Проектът "Твоят час", посетиха Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. В  лабораторията за химични демонстрации те  изследваха хранителни продукти за наличие на железни йони.       

 

 

Благодарим за любезното съдействие на доц. д-р Й. Димова и гл. ас.  д-р Й. Стефанова!

f t g m