Copyright 2017 - Custom text here

СФО

Трета сесия за учебната 2016/2017 година

Заповед трета сесия за учебната 2016/2017 година! 

Втора сесия за учебната 2016/2017 година

 

Заповед втора сесия за учебната 2016/2017 година! 


Първа сесия за учебната 2016/2017 година

 

 

График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2016/2017г.

 

 

I редовна сесия

II редовна сесия

I поправителна сесия

I-XII клас

XII клас

 

Подаване на заявления за явяване на изпити

До 14.12.2016г.

До 02.06.2017г.

До 01.04.2017г.

До 25.08.2017г.

Време за провеждане на сесията

От 12.01.2017г. до 27.01.2017г.

От 05.06.2017г. до 23.06.2017г.

От 03.04.2017г. до 14.04.2017г.

От 01.09.2017г. до 13.09.2017г.

f t g m