Copyright 2024 - Custom text here

Обучения

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Подаването на документи за записване на учениците от първи клас за учебната 2024/2025 година ще се състои от 06.06.2024 г. до 12.06.2024 г. вкл.

 

Място: Учителска стая ет. 2, корпус В 

 

Работно време:

8.00 ч. – 12.30 ч.

13.00 ч. – 17.30 ч.

 

Необходими документи при записване:

 

1. Копие от удостоверение за раждане и оригинал за сверяване;

2. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител/настойник;

3. Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало ПГ; 

4. Експертно решение от ТЕЛК за детето, валидно към датата на записване. 


ИНФОРМАЦИЯ:

След проведен конкурс по документи, кандидатът, избран за назначаване на позиция: Учител по история и цивилизации и география и икономика, е с вх. N 3301/29.05.2024 г.


Резултати за обявената свободна позиция за учител ГЦОУД

 

След разглеждане на подадени документи за учител ГЦОУД, Монтесори педагог, Монтесори педагог I-IV клас, комисията одобри за назначаване кандидат с входящ номер на заявление № ЧР 02-2639/21.03.2024 г.Информация- Английски език

 

От комисия със Заповед № РД-10-906/21.02.2024г., провела събеседване относно кандидатстване за заемане на свободно работно място за учител по  Английски език.

      В периода 27-28.02.2024г. председателят и членовете на комисията проведоха събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността учител по Английски език.

Резултатите от оценъчната карта са следните:

Вх. № ЧР-02-2241/21.02.2024г.- 49т.

При неявяване на първия кандидат ще бъде повикан кандидата, класиран на

втора позиция:

Вх. №  ЧР-02-2255/22.02.2024г.-44т.Рейтинг на висшите училища 2023 г.


 

КОПИЕ на График изпити – Самостоятелна форма на обучение, Първа редовна сесия
 СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици, 

Уведомяваме Ви, че откриването на учебната 2023/2024 година в СУ "Свети Седмочисленици" е с начален час 10:30 часа.

Очакваме Ви!