Copyright 2020 - Custom text here

Кариерно ориентиране

 

 Директор:  

 Денка Генчева - 0882500849

 

 

ЗДУД:  

 Десислава Раева - 0889512462

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически персонал:

 

Валя

Генова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Станислава

Тричкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Милена

Апостолова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Величка

Кабурова

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Вяра

Георгиева

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

София

Качева

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария

Алексиева

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Маргарита

Стоянова

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лалка

Аргирова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светла

Бикова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стоянка

Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена

Колчагова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Спаска

Карамитева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Валентина

Кехайова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стиляна

Кънева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  - ДЦОУД

Надежда

Богданова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Соня

Узунова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Деница

Николаева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Катерина

Китова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Димитрина

Павлова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Мария

Караиванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Ирен

Маркова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Атанас

Василев

1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Даниела

Йорданова

1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Севда

Пашамова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Петра

Църнелова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Весела

Димитрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Светлана

Петкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Анна

Царева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етаппо БЕЛ

Северина

Люцканова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етаппо БЕЛ

Лушка

Митева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по БЕЛ

Иванка

Груйчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език

Даниела

Ръждева-Куртева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по английски език

Иванка

Даракчиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език

Любомир

Джанеков

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по математика

Царева

Сакутова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по математика

Наталия

Хубчева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по математика

Стефан

Бичев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по обществени науки

Таньо

Димитров

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по история и цивилизации

Анушка

Къркаличева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  по биология и здравно образование

Борислав

Кабуров

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по музика

Георги

Чебишев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по изобразително изкуство

Красимир

Якимов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по физическо възпитание и спорт

Светослав

Каламов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт

Анна

Касабова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по география и икономика

Маргарита

Дончева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ДЦОУД

Стоянка

Войводова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ДЦОУД

Диляна

Жекова

Психолог, училищен

Марина

Парпулова

Старши учител, ресурсен

Гергина

Манчева

Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.

Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на нашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронния дневник, електронната поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.


Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето. 

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ!

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС Е СЧИТАНО ОТ 17.04.2020 ГОДИНА ДО 20.04.2020 ГОДИНА!   

Прочети още: ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ!

f t g m