Copyright 2024 - Custom text here

За нас

 

 Директор:  

 Денка Генчева - 

 

 

ЗДУД:  

 Десислава Раева - 0889512462

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически персонал:

 

Валя

Генова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Станислава

Тричкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Милена

Апостолова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Величка

Кабурова

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Вяра

Георгиева

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

София

Качева

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария

Алексиева

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Маргарита

Стоянова

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лалка

Аргирова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светла

Бикова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стоянка

Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена

Колчагова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Спаска

Карамитева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Валентина

Кехайова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стиляна

Кънева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  - ДЦОУД

Надежда

Богданова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Соня

Узунова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Деница

Николаева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Елена

Кършева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Димитрина

Павлова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Мария

Караиванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Милена

Гарванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Атанас

Василев

1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Даниела

Йорданова

1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Севда

Пашамова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Петра

Църнелова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Весела

Димитрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - ДЦОУД

Светлана

Петкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Анна

Царева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етаппо БЕЛ

Северина

Люцканова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етаппо БЕЛ

Лушка

Митева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по БЕЛ

Иванка

Груйчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език

Мария

Стоенчева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по английски език

Иванка

Даракчиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език

Любомир

Джанеков

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по математика

Царева

Сакутова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по математика

Наталия

Хубчева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по математика

Стефан

Бичев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по обществени науки

Таньо

Димитров

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по история и цивилизации

Анушка

Къркаличева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  по биология и здравно образование

Борислав

Кабуров

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по музика

Георги

Чебишев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по изобразително изкуство

Красимир

Якимов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по физическо възпитание и спорт

Светослав

Каламов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт

Анна

Касабова

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по география и икономика

Маргарита

Дончева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ДЦОУД

Стоянка

Войводова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ДЦОУД

Мария

Сиракова

Психолог, училищен

Марина

Парпулова

Старши учител, ресурсен

Гергина

Манчева

Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование

 

f t g m