Copyright 2023 - Custom text here

От 18 до 20 април ще се проведе ученическият фестивал на театралното изкуство "Театър-Игра-Живот“ в Пловдив с домакин Средно училище "Свети Седмочисленици". Реализирането за втора поредна година на този проект става възможен с финансовата подкрепа на Община Пловдив, съгласно Наредбата за реда и условията за финансиране на  инициативи в сферата на културата. Партньори в това начинание отново ще бъдат и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, специалност “Актьорско майсторство", Регионално управление на образованието – Пловдив, Драматичен театър Пловдив и Район Тракия - Община Пловдив. 

Средно училище "Свети Седмочисленици" -  град Пловдив представя своите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности чрез реализиране на ученически фестивал на театралното изкуство "Театър-Игра-Живот“. Подготовката на младите хора трябва да осигурява пълноценен живот в непрекъснато усложняващата се система на обществени отношения, международна комуникация, пазарна конкуренция, да създава културни, възпитателни и образователни модели за най-важната сфера на духовна дейност, за социализиране и интегриране в обществото, за пълноценно развитие на човека. Театърът е не само източник на удоволствие и вдъхновение. Tой умее да сближава най-разнообразните култури и народи, съществуващи по света. Но той е и нещо много повече от това, защото може и да образова. Театърът трябва да продължава да представя великите въпроси на своята епоха и да насърчава разбирателството и духа на откритостта. Конкурсният характер на фестивала ще мотивира нарастващата жажда на децата за себеизява и самоусъвършенстване. Ще предостави възможност за съизмерване с другите, откриване на собствената самоценност и начертаване на нови пътища за творческа реализация.

ИЗТОЧНИК: plovdiv24.bg

 

f t g m