• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2017 - Custom text here - PWR Trade Template

 

  • Съобщение от ръководството:

Във връзка с настъпила авария по тръбопроводи на "ЕВН - Топлофикация Пловдив" в района на училището (корпус "В" и течове в абонатната станция), Ви уведомяваме, че течовете в абонатната станция са отстранени и учебните занятия ще могат да се подновят от 16.01.2017г. в корпусите "А" и "Б". Учениците от корпус "В" са преместени в корпус "А".

Аварията в корпус "В" тепърва ще бъде отстранявана от аварийна група на Топлофикация.

Благодарим за разбирането!

  • Предвидените изпити за учениците на самостоятелна форма на обучение, ще се проведат според предвидения график, като първият е на 09.01.2017г. от 8.30. Графикът може да видите в меню изпити, самостоятелна форма. За учителите, които са в комисията по организиране на изпита и комисията по оценяване, денят е работен.

 

f t g m