СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Advertisement
Начало
Thursday, 25 August 2016
Основно меню
Начало
Новини
Конкурси
Учебен процес
Училищни изяви
Ученически изяви
Училищен вестник "Звънче"
Ученически парламент
Училищни правилници
Нашите приоритети
От педагогически съветник
Закрила на децата
Извънкласни дейности
Интересно и полезно
Училищно настоятелство
Бюджет 2016 г.
Галерия
Анкети
Профил на купувача
Видео уроци
Прием
Потребителско меню
Връзки
МОН
РИО - Пловдив
Новини
Актуално за образованието
Учене през целия живот
Езиците и Европа
Институционална идентичност
teacher.bg
Учи свободен
Образователни видеоклипове
БТА
За безопасен интернет
Наука в училище
Бизнеса за образованието
Снимки от България
LIFE фото архив
Кариерно ориентиране
Времето
Решения от бъдещето - сега
Добре дошли !
User Rating: / 61

Добре дошли в официалния сайт на

СУ "Свети Седмочисленици" - град Пловдив ! 

         Телефон канцелария: 032 682 593, директор 032 396 631
През 2016 година училището празнува 23 години от създаването си!!! 
Read more...
 
отдаване под наем на имот
User Rating: / 0

На основание Заповед № 1146 от 11.07.2016 г. на Директора на СОУ “Св. Седмочисленици”
ОБЯВЯВАМ:
Конкурс по реда на Глава IX и Глава X, раздел II, Раздел III на НРПУРОИ за отдаване под наем на имот - част от публична общинска собственост, представляващ помещение, с предназначение - ученическо хранене, бюфет с площ от 100 кв. м., намиращо се на територията на СОУ “Св. Седмочисленици”, корпус „Б”, гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. Съединение” №81.
-  цена на тръжната документация - 24,00лв.
-  депозит за участие - 30.00 лв.
Депозита за участие и сумата за тръжна документация да бъдат внесени по банкова сметка на СОУ “Свети Седмочисленици”: BG 08 IORT 7375 3102 0058 00, BIC: IORTBGSF в ТБ „Инвестбанк” АД.
Дата и място на провеждане: 05.08.2016 г. от 9.30 ч., в кабинета на директора на СОУ «Свети Седмочисленици» „Тракия”, ул. „Съединение” № 81.
Срок за подаване на документи -до 16.00 часа на 04.08.2016 г.
За справки:
СОУ “Св. Седмочисленици”, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение” № 81, GSM|: 0887 930 955 Нала Монова - Гл. счетоводител

 
Весела ваканция !
User Rating: / 5

546_1.png

Весела ваканция на всички ученици !

 
Книги за лятото
User Rating: / 41

Книги за прочит през лятната ваканция

Knigi_za_ljtoto.JPG

Драги ученици,
това са всички книги, които са включени в задължителната програма за изучаванe по български език и литература в училището и които е препоръчително да прочетете по време на лятната ваканция. Желаем ви ползотворна ваканция !

 

 

Read more...
 
Първи клас в библиотеката
User Rating: / 2
ПЪРВИ КЛАС В БИБЛИОТЕКАТА
 
 
Read more...
 
От тук може да изтеглите информация за профила
User Rating: / 1

Профил “Технологичен-Стопански мениджмънт”

Профилиращи предмети:
1.Технологии /Основи на пазарната икономика, Маркетинг и реклама, Мениджмънт на фирмата, Счетоводство на фирмата/
2.География и икономика /Фирмено право/
3.Информационни технологии /Интернет с компютърна графика/
4.Чужд език - английски 

 

  Копирайте този адреса в заглавната лента, за да видите подробности за профила

https://onedrive.live.com/redir?resid=195E039BDE3ADC6F!1655&authkey=!AN6aG61QNkZeAxY&ithint=video%2cmp4

 
Последни новини
Популярно
В помощ на ...
Български език
Математика
Чужди езици
Информационни технологии
Природни науки
Обществени науки
Физкултура
Изкуства
Гражданско образование
Начално образование
Плакат СОУ
Анкети
Кой е тук от 15.09.2007 ?
Visitors: 2484828
Времето
 
© 2016 СОУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de